Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om Oss

Loket är en Mullecertifierad förskola där vi arbetar med friluftsfrämjandets barnverksamhet och alla pedagoger är utbildade friluftsledare. På förskolan arbetar förskolechef, sex pedagoger samt en kock och vi har 20-25 barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Loket är ett Föräldrakooperativ som drivs i form av en ekonomisk förening. Det innebär bland annat att alla föräldrar som har barn på Loket är medlemmar i föreningen och gemensamt ansvarar för att driva förskolan.

Att Loket drivs i form av ett föräldrakooperativ innebär att vi som medlemmar har en stor möjlighet att påverka våra barns vardag. Vi på Loket har bland annat utnyttjat detta genom att sträva efter en hög personaltäthet, en berikande utemiljö och en egen anställd kock.

Fördelarna med att välja föräldrakooperativ är många! Det innebär en stor möjlighet att, på olika sätt, få vara med och påverka hur våra barn har det. Genom att alla medlemmar fyller i en medlemsbeskrivning kan föreningen ta tillvara på den otroliga kompetens som finns bland våra medlemmar.